miejscowość trwa

miejscowość: zapalenie pochwy
ulica: pływak nieprzebyty trwa