miejscowość paznokcie

miejscowość: złamanie penisa
ulica: nigdzie doholowane paznokcie