miejscowość nikim

miejscowość: owrzodzenie sromu
na tym listku spały epoki
wieść zaginęła o nikim