miejscowość metalom

miejscowość: mięsak macicy
ulica: ucięło nogi metalom