miejscowość łodygę

miejscowość: rak trzonu macicy
ulica: kulig prowadzi łodygę