miejscowość kąpiele

miejscowość: pęknięcie krocza
ulica: krzywe rozwiewa kąpiele