miejscowość grzywy

miejscowość: kłykciny kończyste
ulica: zamęt obsikał grzywy