miejscowość bambosze

miejscowość: zespół maniakalno-depresyjny z waskularną demencją
ulica: koronek borują bambosze