masło wymiotuje

masło się stara
nie odpowiada na żadne pytanie
sedno bez izolacji
nienastrojony
w lektyce chwili
jamnik
w lustrze
byk
człowiek nie widzi tylko rozpoznaje
armata
śnieg wymiotuje