lawina zapomina

lawina puszcza się z linią horyzontu
paznokieć
proboszczem
puszczyk zanurza się śniegu
morze karłów przewozi oliwa
człowiek nie widzi tylko rozpoznaje
piorun
w trakcie inspekcji stepów ateńskich
wygrywa ten kto głębiej zapomina