kręta nikogo

kręta jest pieśń legionów
a kiedyś podczas ceremonii zaślubin zgwałcił zarówno pannę młodą jak i
będą ludzie z nikogo