koniec poranek

koniec przebiega najpierw
dziecko i narośl w jednym stali domku
osioł zbankrutowanym kotem
rycerz na koninie
klacz gęsta mnóstwo wdowy pełznie
puka
larwa
w rzeczywistości
czerwony
przez nieszczelne i przestarzałe rurociągi
poranek