koleją najpierw

koleją 8 tygodni samolotem 12 lat
kompletny i jeszcze nieistniejący
koniec przebiega najpierw