kłaki drzwiach

kłaki na marynarce dowodzą istnienia innych nieujarzmionych światów ale zgniotło te drzwi i ojca w drzwiach