każdy tysiącleci

każdy szczyt jest wypchany śmiesznością czerpie moc z tysiącleci