każdy tysiącleci

każdy
szczyt jest
wypchany śmiesznością czerpie
moc z
tysiącleci