każda wiosny

każda rzecz jest żadna
w halce
plemieniem
okoliczności
a pan daleko?
w kolejce do ścięcia
w kierunku macicy
alpinista w futrze na antenie
paryżanka
w powiększeniu
szczebiota mięso
gigantyczny
mandolina zamiast wiosny