kaktus nikomu

kaktus na dłoni wyrośnie nikomu
kaktus wyrośnie nikomu
kamień spada z serca nikomu
kamień spadł z serca nikomu
kapcie pospadały nikomu
karta idzie nikomu
kij w oko nikomu
kiszki marsza grają nikomu
klapki spadają z oczu nikomu
klapki spadły z oczu nikomu
kolana miękną nikomu
kolana uginają się pod nikim
kolana ugięły się pod nikim
kolana zmiękły nikomu
koniec z nikim/niczym
kopary poopadały nikomu
korona z głowy nie spada nikomu
korona z głowy nie spadnie nikomu
krew odpłynęła z twarzy nikomu
krew odpływa z twarzy nikomu
krew się burzy w nikim
krew się gotuje w nikim
krew się zagotowała w nikim
krew stygnie w żyłach nikomu
krew ucieka z twarzy nikomu
krew uciekła z twarzy nikomu
krew uderza do głowy nikomu
krew uderza do twarzy nikomu
krew uderzyła do głowy nikomu
krew uderzyła do twarzy nikomu
krew wrze w nikim
krew wzburzyła się w nikim
krew zalała nikogo
krew zalewa nikogo
krew zastyga w żyłach nikomu
krew zastygła w żyłach nikomu
krew zawrzała w nikim
krew ścina się w żyłach nikomu
krew ścięła się w żyłach nikomu