wyobraźnia wilgocią

wyobraźnia
jest lepsza
od boga język
chroni również
stopy
przed wilgocią