jeżeli pokrywka

jeżeli chodzi o ludzi to robaki się nad nimi litują
rozsypane
również wystaje z każdej rzeczy
oraz jakość mięsa mieszańców ras
zapewnia
nakręca
w wylęgarni
w naczyniu
ulica
pokrywka