jest w kinie

jest taki pociąg dlaczego
warzywa
obraduje
plakat
zagląda matce pod majtki
rekin
krzyk maluje tylko szaleniec
tylko świnie siedzą w kinie