sztuka śmierci

sztuka
polega na
niezasłanianiu niewidzialnego krowa
stół i
oklaski
to najfajniejsze
zwierzęta i przez
osiem dni
każesz
im chodzić
po obozach śmierci