i pomidorowej

i okazało się że żaba siedzi na kłodzie
mówiąc krótko
w pomidorowej