hydra =hydra stułbia

ae, oe wymawiamy jak polskie [e]:

cerambycidae =cerambycide kózkowate
pieris brassicae =pieris brassice bielinek kapustnik
amoeba =ameba ameba
dendrocoelum =dendrocelum wypławek

ale w aë, oë wymawiamy obie głoski:

beroë =beroe żebropław
pandion haliaëtus =pandion haliaetus rybołów

au, eu wymawiamy jest jak polskie [ał, eł]:

aurelia aurita =ałrelia ałrita chełbia modra
tabanus autumnalis =tabanus ałtumnalis bąk
euglena =ełglena euglena
euryderma =ełryderma warzywnica

c wymawia się jak [c] przed e, i, y, ae, oe:

cypraea ocellata =cyprea ocellata porcelanka
ciliata =ciliata orzęski
lycaena helle =lycena helle czerwończyk fioletek
coelenterata =celenterata jamochłony

ale przed wszystkimi innymi literami (a, o, u, spółgłoskami) c wymawiamy jak [k]:

decapoda =dekapoda dziesięcionogi
coccinella =kokcinella biedronka
aculeata =akuleata żądłówki
insecta =insekta owady

qu wymawia się jak [kw]:

libellula quadrimaculata =libellula kwadrimakulata ważka czteroplama
equus =ekwus koń

gu wymawia się jak [gw]:

streptococcus sanguinis =streptokokkus sangwinis paciorkowiec

v wymawia się jak [w]:

vespa =wespa osa
viviparus =wiwiparus żyworódka

ph wymawia się jak [f]:

phyllobius =fyllobius naliściak
ophiuroidea =ofiuroidea wężowidła
daphnia =dafnia rozwielitka

rh, th wymawia się jak [r, t]:

arthropoda =artropoda stawonogi
holothuria =holoturia strzykwy
rhapidia =rapidia wielbłądka

ch wymawia się jak [h]:

oligochaeta =oligoheta skąposzczety
cryptochiton =kryptohiton chiton

x wymawia się jak [ks]:

ixodes =iksodes kleszcz
volvox =wolwoks toczek

su z reguły wymawia się [su]:

succinea =sukcinea bursztynka

ale przed samogłoską w tej samej sylabie co „su” wymawia się [sw]:

trachycera suavella =trahycera swawella ćma omacnica

s z reguły wymawia się [s], ale między samogłoskami może się udźwięczniać:

fasciola =fascjola motylica
chrysopa =hryzopa złotook

y na początku wyrazu lub obok samogłosek wymawia się jak [j]:

yoldia =joldia małż

ale między spółgłoskami wymawia się [y]:

lycosa =lykoza pogoniec
hydra =hydra stułbia