gdzie nikogo

gdzie nikomu/niczemu do nikogo/niczego
gdzie nie do niczego
gdzie nie/nic, a gdzie nie/nic
gdzie się nie taki uchował
gdzie tam nikomu/niczemu do nikogo/niczego
giez ugryzł nikogo
giez ukąsił nikogo
grunt pali się pod nogami nikomu
grunt pali się pod stopami nikomu
grunt usuwa się spod nóg nikomu
grunt usuwa się spod stóp nikomu
gęba się nie zamyka nikomu
głos się załamał nikomu
głos się załamuje nikomu
głos się łamie nikomu
głowa puchnie nikomu
głowa pęka nikomu
głód morzy nikogo