gdzie przecinków

gdzie my jesteśmy? u siebie w przenośni
mrugając ok 15-20 razy na minutę
nie do odróżnienia od kropek i przecinków