es 8

lampart
odpowiada magmie
przecinkiem

i topi się dorothée