es 5

zdziwiony
szerszeń skraca rektora

i topi się bènèdicte