es 15

zszarzały
pionek rybą srogą

i topi się maïté