ef dwa trzy be jeden ce

czerwony zmieszany z oranżem