do góry najeżony

do góry nogami
na tle ściany gładkiej
chmura
drzewa
blizna dokonuje osoby
cebulowy
klacz
jest nierozsłowny widnokrąg
okɔliczności
kura
najeżony