człowiek inne

człowiek jest w sobie tylko z lotu ptaka
nie puka do drzwi
słowa wdychają się przez inne