tak

dnia 26 maja.
Błędowska Marja przy rodzinie z Zagajewic p. Oświęcim
Brycnmanowa Zofja żona starosty Lwów, Stella
Bilińska Wacława przy matce W-wa, Zielona Górka
Bogusławska Janina żona przeds. W-wa, Romanówka
Barszczewska Aldona żona inż. Lwów, Wisła
Czyżowa Maria żona inż. W-wa Romanówka
Dąbrowski Wacław rolnik Bąki p. Szadek Zygm.
Delaff August inżynier z Warszawy, Dr. Skórczewski
Dorożyńska Barb. z córką Białystok, Dom Zdrojowy
Grogiewicz Helena przy mężu W-wa, Grażyna
Giiinheitowa Janina żona lek. Kraków, Dewajtis
Goldflam Aleks. inż. Łódź, Bogusława
Goldschlag Ludwik przem. Lwów, Małopolanka
Hirszbet Zygmunt z żoną dyr. Warszawa, Józefa
Hulimka Antonina ob. Myców, Małopolanka
Hennig Edmund naucz. Tubącko, Krzysia
Irlich Bron. z córką i boną żona dr. W-wa, Biała Róża
Jamrozik Wikt. W-wa, Rzymianka
Jenkowski M. z córką dyr. Bydgoszcz, Nałęczówka
Kluz Władysław urz. Jarosław, Krzysia
Kanicki Adam komend. P. P. Skierniewice, D. Zdrojowy
Korczyńska Halina prywat, z Poznania, Dr. Skórczewski
Krupka Leonard kup. W-wa, Małopolanka
Karasiewicz Helena urz. W-wa, Janina
Karśnicka Jadwiga ziemianka z Wojkowa, Cis
Ks. Koczwara Piotr prob. Skoraszewice, Dom Katolicki
Legget H. żona dyr. W-wa, Lwigród
Łopuszański Wacław starosta ze Lwowa, Soplicowo
Lotont Mieczysław urz. Charbin, Mimoza
Matusikowa Fel. z córką ż. przem. Toruń, Pogoń
Murczek Wład. urz. Gorlice, Krzysia
Makowska Franc. przy braciach W-wa, Janina
Markiewiczowa Em. przy mężu W-wa, Romanówka
Michałowski Leon podpułk. Grudziądz, Mimoza
Mowdajewiczowa Wer. przy rodz. Nieświejsk, Mimoza
Oboszyńska Regina żona urz. Lwów, Wisła
Plosówna Eugenja urz. bank. polsk. z Warszawy
Pogoda Stanisław archit. Król. Huta, N. Łazienki
Rąpała W. inż. Lwów, Nowe Łazienki
Rozenkopf Tauba dent. Łódź, Belweder
Rogaczewska Ernesta żona inż. W-wa, Lwigród
Renttowa Leonora żona inżyniera z Drohobycza, Cis
Rudzińska Ewa obw. Łęki, Małopolanka
Rudzka Zofja urz. W-wa, Zielona Górka
Szymczyk Michalina wł. willi W-wa, Grażyna
Spychalska Pelagja mężatka Poznań, Nałęczówka
Sykubera Jadwiga żona dyr. Starogard, Lotos
Szreter Teodor notarjusz z Będzina, Dr. Skórczewski
Straus Karol kamerd. Nieświesko, Mimoza
Woźniakowa Anna żona dra praw Kraków, Pogoń
Wójciekiewicz Julja żona urz. Lwów, Rzymianka
Dr. Wojciechowski B. z żoną poseł Borysław D., Zdrój.
Wojciechowski Zdzisław inż. W-wa, Ostoja
Weinar Kazimierz naczeln Poznań, Nowe Łazienki
Wysocki Zyg. ziemian. Wola Gałęzowska, N. Łazienki
Wyrzykowski Władysław dr. Opatów
Wojciechowska Zofja żona przem. Zakopane, Anna
Zapolski Mieczysław z żoną urz. Stryj, Lotos
Zającowa Józefa żona funkc. państ, Kraków, Ostoja