że co

będąc, operum .;, filasoficzne

zdaje się, że tu idzie o niecość
nigdzie czas przewrócony do brze

w ¡do brze możesz się pławić
podziwiać wdychać wsłuchiwać
klikać we wszystko wnikać

ale nie powtórzy się więcej