chwiliwarta kierowcy

chwiliwarta
olbrzymia
włóczka podwórek
na połamanym krześle
o ośmiu wargach
fryzura bez kierowcy