powinniśmy lat

powinniśmy
zbudować świat
na piasku by
podtrzymać łączność
z
własnymi ja
koleją 8 tygodni
samolotem 12
lat