apollinaire albatrosa

apollinaire opisał sen rousseau w następujący sposób
węzły są czymś powszechnym i zawiązują się spontanicznie
jednej z siedmiu kelnerek albatrosa