kłaki drzwiach

kłaki
na marynarce
dowodzą istnienia innych
nieujarzmionych światów
ale
zgniotło te
drzwi i ojca
w

drzwiach