albowie

gdyż* płaszczyzna, cel przepaści; zamieszkują ją albowie lud bezgłowy nienastrojony powiązany z nic nie do rozsupłania jedyna droga do niej prowadzi przez samoże albowie zajmują się uwalnianiem i wyłanianiem (mają po kilka potrąconych i rozdartych na nigdy oczu) żywią się wiązkami przemieszczają w kuckach i na węzłach ich płeć się zdarza w galaretowatym słowie i bawi w albastrowych cytatach ciało ma postać stróżki opiekuńczego ducha ale palec ten jedyny nie drętwieje w jakby populacja wynosi zero