a smoczą

a
dlaczego jest
do czego? ciepły
brązowy mrugając
ok 15-20
razy
na minutę
kompletny i jeszcze
nieistniejący autor
idzie
ulicą smoczą