55 milionów kominiarz

55 milionów lat świetlnych od nas
błądzi
rakietą
kominiarz